11 Kasım 2014 Salı

Eğitimde Fırsat Eşitliği


Artık herkes bir şekilde üniversite mezunu olmayı başarıyor. Özellikle vakıf üniversitelerinin yaygınlaşması ile başlayan bu süreç, bir anlamda gelir dağılımının eğitime de etki etmesine neden oluyor. Gelir dağılımının yüksek öğrenimde fırsat eşitliğini bozduğu ortada, peki ya üniversite mezunu olamayan kişiler bu eşitsizliği nasıl bozabilir? Elbette eğitim programları ile!

Ülkemizde hukuken eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmış olmasına rağmen, ekonomik koşulların buna engel oluyor olması neticesinde birçok genç üniversite kapılarından geri dönmek durumunda kalmaktadır. Devlet üniversitelerinin yüksek puanlarla öğrenci kabul etmesi, vakıf üniversitelerinin ise düşük puanlarla binlerce lira karşılığında niteliksiz öğrencileri kabul etmesi neticesinde hem puanı hem de maddi durumu üniversiteye girmesine yetmeyen öğrencileri mağdur duruma sokmaktadır. Buna göre yapılması gerekenler:

  1. Devlet üniversitesine gitmesine rağmen, eğitimini maddi yetersizlikler nedeniyle yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilere devlet ücretsiz eğitim hakkı tanımalıdır.
  2. Özel üniversitelere her yıl belli sayıdaki gelir düzeyi düşük öğrenciye ücretsiz eğitim verme zorunluluğu verilmelidir.
  3. Özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri arasındaki puan uçurumları ortadan kaldırılmalıdır.
  4. Toplumsal gelir dağılımında adalet sağlanmalıdır.
  5. Üniversiteye gitmeyen lise mezunları için mesleki eğitim programları açılmalıdır. Bu eğitim programlarının ise üniversiteler bünyesinde verilme zorunluluğu getirilmelidir.
Yukarıda yer alan beş çözüm önerisinin uygulanabilirliği elbette tartışılır, ancak uygulandığı takdirde eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracağı da bir gerçektir. Bu nedenle ülkemizdeki eğitim düzeyinin iyileştirilmesi için bu tür önlemlerin bir an önce alınması ve uygulamaya konulması gerekmektedir. Aksi takdirde üniversite mezunu olmasına rağmen hala eksik bilgilerle dolu gençler yetiştirilmeye devam edilecek, ülkemizin eğitim çatlakları daha da büyüyecektir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder