13 Ağustos 2014 Çarşamba

Sosyal Medyanın Önemi

Günümüzde herkesin aktif bir şekilde kullandığı sosyal medyayı kişilerin internet üzerinden birbirleriyle yaptıkları her türlü paylaşımların tamamı olarak tanımlamamız mümkündür. Bir diğer deyişle sosyal medya; çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Sosyal medya sayesinde herkes, aradığı ve ilgilendiği içeriklere kolaylıkla ulaşabilme imkânı bulabilmektedir.
Sosyal medyanın yediden yetmişe herkes tarafından kullanılması sayesinde çok büyük bir kitleye hitap etmesi, sosyal medyanın uçsuz bucaksız bir şekilde internet piyasasında var olmasını sağlamıştır. Sosyal medyanın milyonlarca kişiye hizmet vermesi aynı zamanda bu piyasadaki iş alanlarının genişlemesini beraberinde getirmiştir.
Günümüzde her firmanın, markanın ve bireyin kendini anlatma ve diğer bireylerle ya da hedef kitleleriyle hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçmesine olanak sağlayan sosyal medya, gün geçtikçe internet piyasasındaki önemini arttırmaktadır. Bu nedenle bireylere oldukça büyük bir istihdam olanağı sağlayan sosyal medyada, her zaman için alanında deneyimli ve eğitimli bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bu da sosyal medya konusunda eğitimli, bilgili ve deneyimli kişilerin bir adım öne çıkmasını sağlayarak, bu alanda çeşitli eğitim ve sertifika programlarının geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Dijital ajansların çoğalması ve sosyal medya üzerinde bulunan iş kollarının sayısının artması sosyal medya eğitimi programlarına olan talep artışını da beraberinde getirmiştir. Sosyal medya eğitimi veren kurum ve kuruluşlara başvuran kişilerin, bu sektörde yer almak için uzmanlaşma istekleri bu gelişmelerin yaşanmasının asıl sebebi olmuştur. Sosyal medya eğitimi sertifika programı sunan kurum ve kuruluşlar, bu eğitimi alan bireylerin hiçbir zaman modası geçmeyecek bir meslek olan sosyal medya uzmanlığı konusunda gereken bilgi ve tecrübelere ulaşmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadırlar.Hızlı gelişen ve değişen iş piyasasında interneti hedef alan ve bu yönlü çalışan meslek dallarının öneminin artması sosyal medya eğitiminin önemini göstermektedir. İnternet sektörünün uçsuz bucaksız olması ve bu piyasada yer alan mesleklerin modasının hiçbir zaman geçmemesi ya da yeni bir iş koluyla ikame edilememesi bireylerin uzmanlaşmak istedikleri meslek alanlarının da internet eğilimli olmasını sağlamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder